с. Липница

Прием

В ОУ “Св.св.Кирил и Методий” – с.Липница се приемат ученици от I до VIII клас.

Представят се следните документи :

  • Училище : молба/заявление за прием от родител(настойник) ;
  • Копие от акт за раждане ;
  •  Медицински картон ;
  • Декларация за пътуване ;
  • Заявление за ЗИП;
  • Общежитие – молба-декларация от родител(настойник) ;
  • Копие от акт за раждане ;
  • Декларация за пътуване;