с. Липница

Поверителност

Защита на личните данни на ОУ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ – с. Липница съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).