с. Липница

Партньори

Фондация “Трасъл тръст” – Англия
Фондация за социална промяна и включване – София
Тръст за социална алтернатива към фондация “Америка за България”
Сдружение “Разнообразни и равни” – София
Главен специалист “Интеграция на етносите” – община Ботевград
Главен специалист образование – община Ботевград