с. Липница

Контакти

ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” – с. Липница

e-mail – oulip@abv.bg
тел: 0893615007