с. Липница

Начало

Основно училище “Св.св.Кирил и Методий” – с.Липница , общ.Ботевград е основно училище с две степени на образование – начална и основна. То е общинско училище. Към училището има и несамостоятелно общежитие.
Цялостната дейност на училището се опира на традициите на българското образование , а главен предмет на дейността му е обучението , възпитанието и развитието на учениците , в зависимост от възрастовите им особености.
Училището е предпочитано от социално слаби семейства. Сградата е масивна , просторна , с прекрасно озеленен двор , цветни алеи и няколко площадки. Като цяло обстановката в училището предполага отлични условя за протичане на ОВП – уютни и светли класни стаи , обзаведен кабинет по ИКТ , малък физкултурен салон , добре оборудван ученически стол.
Пред педагогическият колектив стоят задачите за изграждане на собствен облик на училището като привлекателно , модерно и съвременно учебно заведение.